Kontakt z nami:

Maciej Oleksy

tel. 728 657 756

 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku o. w Suwałkach

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

tel. 87 567 21 12