Honorowy Dawca Krwi 

Tytuł "Honorowy Dawca Krwi" otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Przysługuje Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

Przysługuje Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Przysługuje Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".