W dniu dzisiejszym miała miejsce akcja w Zespole Szkół Technicznych, szczegóły pod następującym linkiem http://www.zst.augustow.pl/index.php/9-aktualnosci/661-wiosenna-akcja-poboru-krwi


"Nie musisz być lekarzem by Ratować życie wystarczy oddać krew". 26.03.2019 roku  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Krew tym razem oddało 34 uczestników co dało 14,650 l. krwi.  Pamiętaj! Nie czekaj na apel! Krew jest potrzebna każdego dnia. Każda kropla jest cenna. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w akcji i serdecznie zapraszam za 3 miesiące na kolejną akcję. /Mirosława Skorupa/

Funkcjonariusze  powiatu augustowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. 22 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze tutejszej Komendy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Augustowskiego oraz osoby cywilne.

Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków. W akcji wzięły udział 23 osoby od których pozyskano ponad 10 litrów krwi. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział w Suwałkach.

Źródło: http://www.augustow.straz.bialystok.pl/2019/03/22/akcja-spokrewnieni-krwia-w-augustowie/

Na Rynku Zygmunta Augusta 15 marca 2019 r. stacjonował autobus do poboru krwi. Chętnych nie zabrakło i oddano w sumie 13050 ml krwi co wskazuje, że krew oddało 29. krwiodawców. Wszystkim Wam dziękujemy i cieszymy się z faktu, że było Was tak dużo. DZIĘKUJEMY.

W dniu 1 marca 2019 r. miała miejsce akcja poboru krwi w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2a. Do akcji włączyło się 14. uczestników, z czego krew oddało 11. co dało wynik 4950 ml krwi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i ratowanie życia innym.

W dniu 15 lutego 2019 r. miała miejsce kolejna akcja poboru najcenniejszego daru jakim jest krew. W tym dniu na R. Z. Augusta stacjonował autobus do poboru krwi. Chętnych do oddania krwi było ok. 40 osób, ale krew oddano w ilości 15750 ml krwi, co oznacza, że krew oddało 35. uczestników akcji. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i oddanie krwi.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym miała miejsce akcja poboru krwi 12 lutego 2019 r. Do akcji włączyło się 33 osoby, a krew oddało 30tu. W sumie w szkole oddano 13500 ml krwi. Wszystkim dziękujemy za przybycie i oddanie krewi.