7.06.2011 r. odbyła się akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Krew oddały 43 osoby co daje wynik 18,95 litra krwi. Chętnych było znacznie więcej lecz z różnych przyczyn nie mogli oddać tego drogocennego płynu, 13 osób nie zostało dopuszczonych. Ze swojej strony serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję p. dyr. Joannie Lisek za udzielenie wsparcia na organizację zbiórki krwi. Pamiętajcie - przyłączając się do nas robicie naprawdę coś pożytecznego, gdyż krew jest życiodajnym lekiem, który każdy z nas może ofiarować z miłości drugiemu człowiekowi - Mirosława Skorupa.

19 dawców, bo tylu oddało krew w Osiedlowym Domu Kultury, co dało wynik 8,55 litra krwi. Dwie osoby z różnych powodów krwi oddać nie mogło. Akcja miała miejsce w dniu 2.06.2011 r. Bardzo dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy dzisiaj oddali krew.

W dniu 12.05.2011 r. przy Rynku Zygmunta Augusta stacjonował autobus do poboru krwi. Krew oddało 38 osób, co daje wynik 17,1 litra krwi. 8 osób zostało zdyskwalifikowanych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Podziękowania swoje kieruję do władz miasta, za udostępnienie pasa ruchu i zabezpieczenie miejsca, a także dla portalu Augustow24.pl, który zawsze chętnie umieszcza informacje o zbiórkach krwi w naszym mieście. Dziękuję również p. Ani Rosowskiej z Gazety Współczesnej, która również zawsze w dzienniku umieszcza informacje o zbiórkach krwi.

W Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, młodzież Zespołu oddawała krew. W sumie oddano 19,8 litra krwi. Krew oddało 44 osób, a 8 osób nie zostało dopuszczonych. Wiele osób oddało krew po raz pierwszy. Dziękuję p. dyr. Krzysztofowi Brękowi za udzielenie wsparcia na organizację zbiórki krwi. Akcja miała miejsce w dniu 14.04.2011 r.

Dnia 7.04.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury 35 mieszkańców miasta oddawało krew. W sumie oddano 15,75 litra krwi. Za każdą kroplę serdecznie dziękuję.

24.03.2011 r. dokonano poboru krwi w Bursie Międzyszkolnej. Krew oddało 39 osób, co dało wynik 17,55 litra krwi. 7 osób zostało zdyskwalifikowanych. Akcja cieszyła się nieco mniejszym zainteresowaniem niż zawsze, a krew mogło oddać jeszcze 16 osób! Podziękowania dla tych, którzy oddali krew, a także dla p. dyr. Jarosława Kwietnia za przyjęcie ekipy pobierającej krew i wszystkich dawców krwi.

W dniu 3.03.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury miała miejsce akcja poboru krwi. Krew oddało 16 dawców, co daje wynik 7,2 litra krwi. Trzy osoby zostały zdyskwalifikowane. Dziękuję za oddaną krew, a także Gazecie Współczesnej za zamieszczenie artykułu na ten temat, a także portalowi augustow24.pl za umieszczenie informacji o akcji.