Dnia 7.04.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury 35 mieszkańców miasta oddawało krew. W sumie oddano 15,75 litra krwi. Za każdą kroplę serdecznie dziękuję.

24.03.2011 r. dokonano poboru krwi w Bursie Międzyszkolnej. Krew oddało 39 osób, co dało wynik 17,55 litra krwi. 7 osób zostało zdyskwalifikowanych. Akcja cieszyła się nieco mniejszym zainteresowaniem niż zawsze, a krew mogło oddać jeszcze 16 osób! Podziękowania dla tych, którzy oddali krew, a także dla p. dyr. Jarosława Kwietnia za przyjęcie ekipy pobierającej krew i wszystkich dawców krwi.

W dniu 3.03.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury miała miejsce akcja poboru krwi. Krew oddało 16 dawców, co daje wynik 7,2 litra krwi. Trzy osoby zostały zdyskwalifikowane. Dziękuję za oddaną krew, a także Gazecie Współczesnej za zamieszczenie artykułu na ten temat, a także portalowi augustow24.pl za umieszczenie informacji o akcji.

15 lutego 2011 roku odbyła się pierwsza w tym roku akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Krew oddało 55 chętnych co daje piękny wynik 24,75 litra krwi. Chętnych było znacznie więcej lecz z różnych przyczyn nie mogli oddać tego drogocennego płynu, zapraszam ich serdecznie za 3 miesiące. Ze swojej strony chciałabym Wam serdecznie kochani podziękować za cenny dar. Pamiętajcie - przyłączając się do nas robicie naprawdę coś pożytecznego, gdyż krew jest życiodajnym lekiem, który każdy z nas może ofiarować z miłości drugiemu człowiekowi. /Mirosława Skorupa/

10.02.2011 r. odbyła się akcja poboru krwi w Osiedlowym Domu Kultury. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale jak zawsze chętnych do oddania krwi było więcej aniżeli możliwości. I tak, krew oddały 34 osoby, co daje wynik 15,3 litra bezcennego daru. Cztery osoby zostały zdyskwalifikowane. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i cierpliwość, mimo iż nie wszystkim udało się oddać krew. Podziękowanie kieruję również pod adresem Gazety Współczesnej, która zamieściła informację na łamach swojego dziennika.

Pierwsza akcja poboru krwi w roku 2011 miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. Krew oddawała głównie młodzież z Zespołu, ale nie zabrakło jak zawsze dawców stałych. W sumie krew oddało 50 osób, co daje wynik 22,5 litra drogocennego płynu. 11 osób zostało z różnych przyczyn zdyskwalifikowanych. Dziękuje wszystkim za pomoc i za oddaną krew. Akcja miała miejsce w dniu 13.01.2011 r.

Ostatnia akcja poboru krwi w tym roku w Augustowie odbyła się Bursie Międzyszkolnej w dniu 2 grudnia 2010 r. Akcja jak zawsze miała więcej chętnych, aniżeli możliwości. Krew oddały 54 osoby co dało wynik 24,3 litra krwi. Krew oddawała głównie młodzież, ale nie zabrakło również stałych dawców. Wszystkim bardzo dziękuję, a w sposób szczególny podziękowanie kieruję pod adresem Pana Jarosława Kwietnia dyrektora Bursy Międzyszkolnej za dobrą i miłą współpracę.