12 września 2011 roku odbyła się akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Krew oddało 45 osób co daje wynik 20,25 litra krwi. Chętnych było znacznie więcej lecz z różnych przyczyn nie mogli oddać tego drogocennego płynu, 8 osób nie zostało dopuszczonych. Ze swojej strony serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję p. dyr. Joannie Lisek za udzielenie wsparcia oraz pomoc w organizacji zbiórki krwi. Pamiętajcie - przyłączając się do nas robicie naprawdę coś pożytecznego, gdyż krew jest życiodajnym lekiem, który każdy z nas może ofiarować z miłości drugiemu człowiekowi. /Mirosława Skorupa/

Przy Rynku Zygmunta Augusta 21.08.2011r. stacjonował autobus do poboru krwi. Krew oddało 51 osób, co dało wynik 22,95 litra krwi. Osiem osób nie dopuszczono do oddania krwi z różnych przyczyn zdrowotnych. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wśród oddających znaczącą grupą byli strażacy. Dziękuję każdemu za chęć ratowania życia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta akcja dotarła do jak największej liczby osób.

Dnia 4.08.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury odbył się trzeci wakacyjny pobór krwi w Augustowie. Augustowianie oddali w czwartkowy poranek 12,15 litra krwi - 27 osób, 4 osoby zostały zdyskwalifikowane. Dziękuję, każdemu za zaangażowanie w ratowanie życia innym, mimop. dyr.  wakacji i urlopów.

Ostatnia lipcowa akcja poboru krwi miała miejsce przy Rynku Zygmunta Augusta w dniu 22.07.2011 r. Tego dnia stacjonował specjany autobus do poboru krwi. Krew oddały 24 osoby, co daje wynik 10,8 litra krwi. Osiem osób zostało zdyskwalifikowane z różnych przyczyn. Swoje podziękowania kieruję do władz miasta za przygotowanie pasa ruchu do stacjonowania autobusu. Dziękuję również p. Grzegorzowi Sztachańskiemu z firmy ACARD, który bezpłatnie zamieszcza ogłoszenia w telewizji kablowej, a także p. Annie Rosowskiej z Gazety Współczenej za umieszczenie informacji o zbiórkach krwi.

Pierwsza wakacyjna zbiórka krwi zgromadziła 15 krwiodawców. Krew oddało 12 krwiodawców, co dało wynik 5,4 litra krwi. Trzy osoby, które chciały oddać krew z różnych przyczyn zostały zdyskwalifikowane. Wszystkim dziękuję za przybycie do Osiedlowego Domu Kultury w czwartkowy poranek. Akcja odbyła się w dniu 14.07.2011 r.

W Bursie Międzyszkolnej miała miejsce ostatnia akcja oddawania krwi w miesiącu czerwcu. Krew oddało 17 krwiodawców, co daje wynik 7,65 litra krwi. Trzy osoby nie zostały dopuszczone do oddania krwi z różnych przyczyn. Wszystkim bardzo dziękuję za dar życia dla innych, a także dla p. dyr. Jarosława Kwietnia za wsparcie i pozwolenie na zbiórki krwi w całym roku szkolnym 2010/2011. Akcja miała miejsce w dniu 9.06.2011 r.

7.06.2011 r. odbyła się akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Krew oddały 43 osoby co daje wynik 18,95 litra krwi. Chętnych było znacznie więcej lecz z różnych przyczyn nie mogli oddać tego drogocennego płynu, 13 osób nie zostało dopuszczonych. Ze swojej strony serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję p. dyr. Joannie Lisek za udzielenie wsparcia na organizację zbiórki krwi. Pamiętajcie - przyłączając się do nas robicie naprawdę coś pożytecznego, gdyż krew jest życiodajnym lekiem, który każdy z nas może ofiarować z miłości drugiemu człowiekowi - Mirosława Skorupa.