W Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, młodzież Zespołu oddawała krew. W sumie oddano 19,8 litra krwi. Krew oddało 44 osób, a 8 osób nie zostało dopuszczonych. Wiele osób oddało krew po raz pierwszy. Dziękuję p. dyr. Krzysztofowi Brękowi za udzielenie wsparcia na organizację zbiórki krwi. Akcja miała miejsce w dniu 14.04.2011 r.

Dnia 7.04.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury 35 mieszkańców miasta oddawało krew. W sumie oddano 15,75 litra krwi. Za każdą kroplę serdecznie dziękuję.

24.03.2011 r. dokonano poboru krwi w Bursie Międzyszkolnej. Krew oddało 39 osób, co dało wynik 17,55 litra krwi. 7 osób zostało zdyskwalifikowanych. Akcja cieszyła się nieco mniejszym zainteresowaniem niż zawsze, a krew mogło oddać jeszcze 16 osób! Podziękowania dla tych, którzy oddali krew, a także dla p. dyr. Jarosława Kwietnia za przyjęcie ekipy pobierającej krew i wszystkich dawców krwi.

W dniu 3.03.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury miała miejsce akcja poboru krwi. Krew oddało 16 dawców, co daje wynik 7,2 litra krwi. Trzy osoby zostały zdyskwalifikowane. Dziękuję za oddaną krew, a także Gazecie Współczesnej za zamieszczenie artykułu na ten temat, a także portalowi augustow24.pl za umieszczenie informacji o akcji.

15 lutego 2011 roku odbyła się pierwsza w tym roku akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Krew oddało 55 chętnych co daje piękny wynik 24,75 litra krwi. Chętnych było znacznie więcej lecz z różnych przyczyn nie mogli oddać tego drogocennego płynu, zapraszam ich serdecznie za 3 miesiące. Ze swojej strony chciałabym Wam serdecznie kochani podziękować za cenny dar. Pamiętajcie - przyłączając się do nas robicie naprawdę coś pożytecznego, gdyż krew jest życiodajnym lekiem, który każdy z nas może ofiarować z miłości drugiemu człowiekowi. /Mirosława Skorupa/

10.02.2011 r. odbyła się akcja poboru krwi w Osiedlowym Domu Kultury. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale jak zawsze chętnych do oddania krwi było więcej aniżeli możliwości. I tak, krew oddały 34 osoby, co daje wynik 15,3 litra bezcennego daru. Cztery osoby zostały zdyskwalifikowane. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i cierpliwość, mimo iż nie wszystkim udało się oddać krew. Podziękowanie kieruję również pod adresem Gazety Współczesnej, która zamieściła informację na łamach swojego dziennika.

Pierwsza akcja poboru krwi w roku 2011 miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. Krew oddawała głównie młodzież z Zespołu, ale nie zabrakło jak zawsze dawców stałych. W sumie krew oddało 50 osób, co daje wynik 22,5 litra drogocennego płynu. 11 osób zostało z różnych przyczyn zdyskwalifikowanych. Dziękuje wszystkim za pomoc i za oddaną krew. Akcja miała miejsce w dniu 13.01.2011 r.