Wyniki akcji z dnia 2.12.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 14

Oddana krew w litrach: 6,3.