Wyniki akcji z dnia 16.12.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 20

Oddana krew w litrach: 9,0