Wyniki akcji z dnia 18.11.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 13

Oddana krew w litrach: 5,85.