Wyniki akcji z dnia 4.11.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 7

Oddana krew w litrach: 3,15.