Wyniki akcji z dnia 21.10.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 17

Oddana krew w litrach: 7,65.