Wyniki akcji z dnia 17.10.2022 r.

Miejsce akcji: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy ul. Tytoniowej 6.

Liczba donacji: 4

Oddana krew w litrach: 1,8