Wyniki akcji z dnia 7.10.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury.

Liczba donacji: 8

Oddana krew w litrach: 3,6.