Wyniki akcji z dnia 22.07.2022 r.

Miejsce akcji: Rynek Zygmunta Augusta, autobus do poboru krwi.

Liczba donacji: 18

Oddana krew w litrach: 8,1.