Wyniki akcji z dnia 16.07.2022 r.

Miejsce akcji: Sanatorium uzdrowiskowe, autobus do poboru krwi.

Liczba donacji: 35

Oddana krew w litrach: 15,75.