Wyniki akcji z dnia 24.06.2022 r.

Miejsce akcji: Rynek Zygmunta Augusta, autobus do poboru krwi.

Liczba donacji: 17

Oddana krew w litrach: 7,65.