Wyniki akcji z dnia 3.06.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury

Liczba donacji: 22

Oddana krew w litrach: 9,9.