Wyniki akcji z dnia 22.05.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury.

Liczba donacji: 20.

Oddana krew w litrach: 9,0.