Wyniki akcji z dnia 6.05.2022 r.

Miejsce akcji: Osiedlowy Dom Kultury.

Liczba donacji: 10.

Oddana krew w litrach: 4,5.