Pierwsza zbiórka w maju odbyła się dnia siódmego. Do akcji przystąpiło 15. chętnych dawców. Jedna osoba została zdyskwalifikowana, co oznacza, że dzisiaj pobraliśmy krew w ilości 6300 ml. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na nasze wiosenne akcje poboru krwi.