W dniu dzisiejszym obór krwi miał w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Do akcji przystąpiło 34. chętnych, zaś krew oddało 31 osób. Dzisiejszą akcję zakończyliśmy z wynikiem 13950 ml krwi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji i ratowanie życia innym.