Funkcjonariusze  powiatu augustowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. 22 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze tutejszej Komendy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Augustowskiego oraz osoby cywilne.

Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków. W akcji wzięły udział 23 osoby od których pozyskano ponad 10 litrów krwi. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział w Suwałkach.

Źródło: http://www.augustow.straz.bialystok.pl/2019/03/22/akcja-spokrewnieni-krwia-w-augustowie/